Vrijwilligers

Onze club is maar leefbaar dankzij de hulp van vele vrijwilligers: bestuur, trainers, begeleiders van start to run en joggers, medewerkers bij de organisatie van onze activiteiten: veldloop, AAS jeugdcriterium, kampersmeeting, jogging, truffel- en bloemenverkoop, ….

Wij hebben uw hulp nodig. Vrijwilligers kunnen zich steeds melden bij ….

Het vrijwilligerswerk wordt geregeld door de wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers. In het kader van deze wet geven wij u volgende informatie:

Onze atletiekvereniging is een vereniging zonder winstoogmerk (ondernemingsnummer 424701830) en draagt de naam Sint-Gabriël Oud-Leerlingen-Atletiek, of afgekort: “Sgola-Boechout”. De zetel van de vereniging is gevestigd te 2530 Boechout, Arckenhovelaan 10. Conform de statuten heeft de vereniging tot doel bij te dragen tor de bevordering van de lichamelijke opvoeding in het algemeen en de bevordering van de atletiek.

vzw Sgola Boechout is lid van de Vlaamse Atletiekliga. De Vlaamse atletiekliga heeft voor onze vrijwilligers een verzekering afgesloten met volgende waarborgen: burgerlijke aansprakelijkheid en burgerlijke en strafrechtelijke verdediging. Het gaat om polisnummer 45.105.979 afgesloten bij Ethias. De tekst van de polis kan u bekijken op de website van de Vlaamse Atletiekliga (www.val.be). In dezelfde polis is ook een waarborg lichamelijke ongevallen voorzien voor de vrijwilligers die lid zijn van de club en voor de groep vrijwilligers, niet-leden, die helpen bij de organisatie en het verloop van de verzekerde activiteiten van beperkte duur (dag- en weekendactiviteiten).Voor de niet-leden moet de club de VAL vooraf in kennis stellen met vermelding van aard en datum van de activiteit. 

niet op tikken