Vertrouwenspersonen

Heb je te maken met ongewenst gedrag van anderen?
Voel je je mentaal of fysiek misbruikt?
Merk je tijdens je sportactiviteiten dat er handelingen gebeuren die niet aanvaardbaar zijn?
 
PRAAT er over!
 
Je kan met jouw problemen terecht bij de vertrouwenspersonen binnen SGOLA of bij de vertrouwenspersoon van de Vlaamse Atletiekliga.
 
Voor SGOLA zijn dit :
 
 
Voor de Vlaamse Atletiekliga zijn dit :
 
Wij nemen elke klacht ernstig en behandelen ze met de nodige discretie.
niet op tikken